En  |  Fr  |  De  |  Es  |  UA  |  CZ
do początku
Usługi » Poczta wychodząca

CODZIENNA LUB OKRESOWA OBSŁUGA KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ

 

Usługi główne:
• odbieranie korespondencji z siedziby kontrahenta,
• przygotowanie książek nadawczych w wersji papierowej i elektronicznej,
• ważenie, mierzenie i taryfikowanie korespondencji,
• nanoszenie opłat pocztowych (frankowanie, opłata pobrana, znaczki pocztowe),
• dostarczanie korespondencji do Urzędu Pocztowego,
• nadawanie korespondencji w Urzędzie Pocztowym,

 

Usługi dodatkowe:
• przygotowanie etykiet adresowych dla kopert bez okienek (konwertowanie i nanoszenie adresów, wydruk, nanoszenie na koperty),
• ręczne kopertowanie przesyłek,
• maszynowe składanie korespondencji,
• ręczne konfekcjonowanie korespondencji (kompletowanie),
• wyszukiwanie nadanej korespondencji w rejestrze przesyłek wg potrzeb kontrahenta,
• prowadzenie statystyk pism wychodzących,
• regulowanie należności korespondencji wychodzącej,
• szczegółowy podział kosztów obsługi korespondencji wg jednostek kosztowych klienta.

 

 

MASOWY WYDRUK KORESPONDENCJI

 

Usługi główne:
• odbieranie materiałów od Kontrahenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy ftp,
• wydruk dokumentów (faktury, bilingi, pisma, wyciągi bankowe i inne elementy korespondencji masowej).

 

Usługi dodatkowe:
• przygotowanie etykiet adresowych dla kopert bez okienek (konwertowanie i nanoszenie adresów, wydruk, nanoszenie na koperty),
• maszynowe składanie korespondencji,
• ręczne konfekcjonowanie korespondencji (kompletowanie),
• ręczne lub automatyczne kopertowanie,
• nanoszenie opłat pocztowych (frankowanie, opłata pobrana, znaczki pocztowe),
• przygotowanie książek nadawczych w wersji papierowej i elektronicznej,
• doręczanie korespondencji do Urzędów Pocztowych.

 

Pobierz aktualną ofertę