En  |  Fr  |  De  |  Es  |  UA  |  CZ
do początku
Usługi » Poczta przychodząca

CODZIENNA LUB OKRESOWA OBSŁUGA KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ

 

Usługi główne:
• odbiór korespondencji ze skrytek pocztowych,
• potwierdzanie odbioru korespondencji poleconej przez pełnomocnika,
• segregowanie przesyłek wg życzenia kontrahenta,
• przygotowanie dzienników pism przychodzących w wersji papierowej i elektronicznej.

 

Usługi dodatkowe:
• dostarczanie korespondencji do siedziby klienta,
• wyszukiwanie w rejestrze przesyłek wg potrzeb kontrahenta,
• prowadzenie statystyk pism przychodzących,
• regulowanie należności opłat pocztowych z tyt. zwrotów listów poleconych,
• obsługa zwrotów listów poleconych,
• szczegółowy podział kosztów obsługi korespondencji wg jednostek kosztowych klienta.