En  |  Es
 |   | 
Usługi » Leasing pracowników

Leasing pracowniczy – wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Podmiot zatrudniający pracownika nazywany jest agencją pracy tymczasowej, pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą-użytkownikiem.

 

Korzystając z wypożyczonych pracowników, pracodawca może elastycznie dostosowywać strukturę zatrudnienia do potrzeb firmy i w związku z tym minimalizować koszty pracy.

 

Pracodawca nie ponosi także kosztów związanych ze zwalnianiem pracowników takich - jak w przypadku umowy o pracę - odprawy czy kosztów związanych z okresami wypowiedzenia.
 

Ponadto, stosowanie leasingu rozwiązuje problem sprostania siłom podaży i popytu na produkty lub usługi firmy bez konieczności płacenia nadgodzin etatowym pracownikom. Dzięki temu mogą skoncentrować się na kluczowej działalności i strategicznych działaniach personalnych.