En  |  Es
 |   | 
Usługi » KRS-y

N A J S Z Y B C I E J,  N A J T A N I E J,  N A J P E W N I E J

 

BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. przedstawia Państwu usługę pobierania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wersja elektroniczna:
Pobieranie odpisów odbywa się drogą elektroniczną z Centralnej Informacji KRS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100. Odpisy opatrzone są w podpis elektroniczny, który jest równoważny z podpisem odręcznym. Gwarantuje to 100% autentyczność dokumentu. Nie jest wymagane posiadanie swojego podpisu, aby sprawdzić podpis elektroniczny, ponieważ przesyłamy odpisy w specjalnym pliku (archiwum) z domyślnym programem do czytania podpisów elektronicznych.

 

Elektroniczne odpisy z KRS są uznawane przez:

  • urzędy,
  • sądy,
  • instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe),
  • instytucje prawne (kancelarie radcowskie, adwokackie, notarialne, prokuratury),
  • inne instytucje nie wymienione powyżej.


Wersja papierowa:
Pobieranie odpisów odbywa się bezpośrednio (osobiście) z Centralnej Informacji KRS w Warszawie lub Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100. Odpisy opatrzone są w okrągłą pieczęć sądu i odręczny podpis.

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja: 222 66 88 22


OPŁATY za odpisy elektroniczne:

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu: 14,99 zł (brutto)
Odpis aktualny: 79,95 zł (brutto)
Odpis pełny 99,99 zł (brutto)

 

OPŁATY za odpisy papierowe:

Odpis aktualny 79,95 zł (brutto)
Odpis pełny 99,99 zł (brutto)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

INSTRUKCJA

1. wyślij drogą elektroniczną wniosek na adres bok@backofficeoutsourcing.de wskazując numer i rodzaj odpisu KRS,
2. po otrzymaniu wniosku, na wskazany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłana stosowna faktura VAT.
3. w ciągu kilku godzin (dni robocze) od przesłania wniosku, BOO uzyska interesujący Państwa odpis z KRS (opatrzony w podpis elektroniczny) i prześle go na wskazany adres e-mail,
W przypadku odpisu z wersji papierowej BOO uzyska odpis następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia (*).

W razie jakichkolwiek pytań, należy kontaktować się pod numer infolinii: 222668822 na adres e-mail: bok@backofficeoutsourcing.de

 

UWAGA: Przy składaniu zamówienia, koniecznie proszę podać dane do wystawienie faktury VAT oraz dane kontaktowe do osoby zamawiającej.
 

*   - pobranie odpisu następuje w następnym dniu roboczym od złożenia zamówienia pod warunkiem wcześniejszej zapłaty.

** - pobranie odpisu następuje w dniu złożenia zamówienia (zamówienie przyjmowane są do godziny 11:00) pod warunkiem wcześniejszej zapłaty.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Uwarunkowania prawne
1) Wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz udzielanie informacji przez Centralną Informację reguluje art.4 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2) Formę odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną regulują:
- § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację,
- § 23 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu.