En  |  Fr  |  De  |  Es  |  UA  |  CZ
do początku
O nas » Misja

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań outsourcingowych zwiększających efektywność pracy oraz oferowanie profesjonalnego wsparcia. Wyróżnia nas szybkie reagowanie na zmiany potrzeb biznesowych odbiorców usług, stały wzrost poziomu jakości obsługi klienta, utrzymanie i doskonalenie infrastruktury technicznej służącej realizacji usług. Podejmowane przez Spółkę działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz zarządzania usługami, które są zgodne z powszechnie stosowanymi standardami, tj. szeroko pojętą polityką bezpieczeństwa.


Aktywność - naszą zasadą jest to, że rozmawiamy z naszymi Klientami o ich potrzebach. Jesteśmy aktywni i wysoko cenimy kulturę wzajemnego szacunku, bez względu na zajmowane stanowisko, czy pełnione role. Jesteśmy otwarci na opinie i argumenty. Potrafimy słuchać a w naszym działaniu szukamy porozumienia w imię dobrej współpracy i wspólnie realizowanych celów. 

Doradztwo - naszym celem jest doradzanie, poszukiwanie rozwiązań i usprawnień. Nieustannie budujemy kulturę organizacji zorientowaną na innowacyjność i kreatywność. Dysponując potencjałem w postaci zaangażowanych pracowników wierzymy, że nie ma wyzwań, którym nie moglibyśmy sprostać. 

Wizja - naszą wizją i naczelną zasadą jest traktowanie naszej firmy jako wspólnego dobra. Dążymy do tego, by marka BackOffice była szeroko znana jako synonim najwyższych standardów biznesowych. Stawiamy sobie ambitne cele i z determinacją realizujemy je dla dobra spółki, pracowników i Klientów. 

Innowacyjność - naszą zasadą jest kreatywne podejście do każdego wyzwania. Rozumiemy wyzwania i podążamy za nimi, stale się rozwijając i podnosząc swoje kompetencje. Z aprobatą przyjmujemy wszystko co otwiera perspektywy rozwoju naszej firmy i naszych pracowników. 

Ciągły rozwój - naszą zasadą jest rozwój poprzez cele. Doskonale rozumiemy, że największy wysiłek jest niewiele wart, jeśli nie kończy się realizacją celu. Wszystkie nasze działania podejmujemy ze świadomością. Stawiamy sobie jasne cele, wyznaczając parametry sukcesu. 

Otwartość - naszą zasadą jest otwartość i partnerskie podejście do biznesu. Potrafimy wykorzystać informację zwrotną od naszych Klientów. Stawiamy na szczerość i otwartość we wszystkich aspektach prowadzonych przez nas działań. Najważniejszym parametrem naszego sukcesu jest korzyść i satysfakcja Klienta. 

Mobilność - naszą zasadą jest szybkość i mobilność działania. Obsługując Klientów, priorytetowo traktujemy szybkość i mobilność naszego działania. Mamy świadomość, że od naszej reakcji zależy dalsze sprawne działanie systemu a nierzadko również wizerunek naszego Klienta. Dlatego też sprawę mobilności i szybkości działania traktujemy, jako naczelną zasadę naszej firmy.