En  |  Es
do początku
O nas

Pracując dla naszych Klientów zajmujemy się szerokim spektrum spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem firm, obejmującym m. in. transakcje handlowe (np. fakturowanie, sporządzanie wyciągów czy bilingów), wewnętrzne sprawy organizacyjno-prawne, relacje między organami spółek, akcje marketingowe, negocjacje.

 

Niezbędnym elementem takiej działalności jest duża ilość korespondencji, a tym samym kwestia koordynacji jej obsługi. Przedsiębiorstwa, których działalność wymaga regularnej i terminowej komunikacji z klientami, zmuszone są do "produkowania" niezliczonej ilości korespondencji . Również firmy, które chcą wykorzystać korespondencję masową, jako narzędzie działań marketingowych, prędzej czy później staną przed dylematem, czy koordynować ten proces we własnym zakresie czy zlecić jego realizację firmie zewnętrznej.

 

Korespondencja masowa w każdej firmie jest ważnym elementem wspierającym ich główną działalność. Może ona dotyczyć przekazu różnego rodzaju informacji. Mogą to być wyciągi bankowe z kont, kart kredytowych, faktury sprzedaży, rachunki za energię elektryczną lub za gaz czy rachunki za telefon z billingami rozmów. W tym zakresie korespondencja staje się specyficzną, przygotowywaną w warunkach zachowania poufności zawartych w niej danych.

 

Niezależnie od obszaru zastosowania tego rozwiązania, aby skutecznie realizować korespondencję z klientami, musi być ona przygotowana przez wyspecjalizowanych pracowników z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Ze względów ekonomicznych i prawnych, warto rozważyć zlecenie takiego zadania firmie zewnętrznej. Ponieważ w grę wchodzą ważne elementy działalności firmy, istotne jest, by wybrany outsourcer zapewniał organizacji jak najwyższą jakość usług.

 

Reasumując, współpraca z naszą firmą zwalnia z kosztów związanych z zatrudnieniem na etat pracownika/-ów. Ponadto gwarantujemy dobór najlepszych specjalistów, którzy pracują za honoraria przystępne dla każdego przedsiębiorcy. Naszym stałym Klientom oferujemy również darmowe CASE STUDY z propozycjami rozwiązań, rozwiązanych już podobnych problemów.

 


Ciesz się z naszych usług !

Infolinia 222 66 88 22